Καρέζης Κωνσταντίνος

Γενικός Διευθυντής

Γραμματειακή Υποστήριξη

Επόπτης Καθαριότητας

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Υπεύθυνος Προμηθειών

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Υπεύθυνος Νομικού Τμήματος

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

Exit mobile version