Φροντίζουμε τα πάντα για λογαριασμό σας !!!

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Χρησιμοποιώντας την  τεχνογνωσία και εμπειρία μας στις κατοικίες μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις μοναδικές ανάγκες σας.

Καθαρισμός με Αριστεία!

Υπηρεσίες που ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες!

Οι διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με έμφαση στην ασφάλεια.

Εισαγωγή

Ο καθαρισμός υαλοπινάκων αποτελεί εκ φύσεως μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία, λόγω κυρίως της τοποθεσίας και του ύψους που συνήθως αυτοί βρίσκονται τοποθετημένοι. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ένα εξειδικευμένο σύστημα καθαρισμού, από τη στιγμή που οι συμβατικοί τρόποι έχουν είτε μεγάλη δυσκολία προσβασιμότητας στα σημεία που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός, είτε απαιτούν μεγάλο κόστος καθαρισμού εξαιτίας των συμπληρωματικών μέσων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

 

offer-icon
Μόνο για λίγο

Υαλοπιίακες

Αναλαμβάνουμε τον επαγγελματικό καθαρισμό των υαλοπινάκων σε οποιοδήποτε ύψος και όσο καιρό και να έχουν να καθαριστούν. Οι εργασίες καθαρισμού που προσφέρουμε είναι οι παρακάτω :
 • Εξωτερικά Καθάρισμα
 • Εσωτερικά Καθάρισμα
 • Κουφώματα
 • Αφαίρεση Αλάτων
 • Περβάζια
 • Καθαρισμός Ταμπέλας
 • Αφαίρεση Μπογιάς

  Ζητήστε Μια Προσφορά

  Φροντίζουμε τα πάντα για λογαριασμό σας!

  ΝαιΌχι

  Αξίζετε ένα καθαρό &
  Υγιεινό περιβάλλον!!

  Επενδύουμε συνεχώς στη βελτίωση των διαδικασιών μας, των εργαζομένων μας και της σχέσης μας με κάθε επιχείρηση που εξυπηρετούμε.

  Περιβαλλοντική
  ευαισθησία

  Φιλικά
  Υλικά

  Έλεγχος
  Ποιότητας