Αρχεία: Services

Καθαρισμός Κατοικιών

Αναλαμβάνουμε την καθαριότητα & απολύμανση νεόδμητων & κατοικημένων κατοικιών. Σας προσφέρουμε την δυνατότητα να επιλέξετε την δυνατότητα για να σας προσφέρουμε γενική ή επιλεγμένη καθαριότητα της κατοικίας σας.
Read More

Απολύμανση Χώρων

Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία απολύμανσης σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, χειριζόμαστε τις μοναδικές ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
Read More

Καθαρισμός Εταιριών

Αναλαμβάνουμε την καθαριότητα & απολύμανση νεόδμητων & σε λειτουργία γραφεία. Σας προσφέρουμε την δυνατότητα να επιλέξετε την δυνατότητα για να σας προσφέρουμε γενική ή επιλεγμένη καθαριότητα.
Read More

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Αναλαμβάνουμε τον επαγγελματικό καθαρισμό των υαλοπινάκων σε οποιοδήποτε ύψος και όσο καιρό και να έχουν να καθαριστούν.
Read More

Καθαρισμός Υφασμάτινων Επιφανειών

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό του σαλονιού, των καρεκλών, των στρωμάτων & των χαλιών σας. Η εμπειρία μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριστούμε τους περισσότερους λεκέδες.
Read More

Καθαρισμός Πολυκατοικιών

Αναλαμβάνουμε να έχετε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον στην πολυκατοικία σας με ένα πρόγραμμα καθαρισμού που ταιριάζει με τον προϋπολογισμό και τις απαιτούμενες ανάγκες σας.
Read More