Υπηρεσίες

Καθαρισμός Γραφείων

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό του γραφείου σας με λεπτομέρεια και έμφαση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα

Καθαρισμός Κατοικίας

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό της κατοικίας σας με λεπτομέρεια και έμφαση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα

Καθαρισμός Πολυκατοικίας

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό της πολυκατοικία σας με λεπτομέρεια και έμφαση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα

Καθαρισμός Επαγ. Χώρων

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό του επαγγελματικού χώρου σας με λεπτομέρεια έμφαση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα

Καθαρισμός Υφασμ. Επιφανειών

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των υφ. επιφανειών σας με λεπτομέρεια.

Περισσότερα

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των υαλοπινάκων σας με λεπτομέρεια και έμφαση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα

Διαχείριση Πολυκατοικίων

Αναλαμβάνουμε την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας σας με αφάλεια.

Περισσότερα

Απολύμανση Χώρων

Αναλαμβάνουμε την απολύμανση του χώρου σας με λεπτομέρεια και έμφαση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα