Γνωρίστε μας!

Προσωπικό

Το προσωπικό μας προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα που μπορείτε να έχετε.
  • Home
  • Προσωπικό

Καρέζης Κωνσταντίνος

Γενικός Διεθυντής

Επόπτης Καθαριότητας

Υπεύθυνη Πωλήσεων

Γραμματεία

Υπέυθυνος Απολύμανσης

Υπέυθυνος Καθαρισμού Υαλοπινάκων