• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Τι είναι το ISO 9001

Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή πρότυπα ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Στηρίζεται στις παρακάτω αρχές διαχείρισης ποιότητας που είναι:

Exit mobile version