Καθαρισμός Κατοικιών


  • Αρχικός Καθαρισμός, για να μπορέσετε να μείνετε άμεσα στην καινούργια / ανακαινισμένη κατοικία σας
  • Γενικός Καθαρισμός, για ολοκληρωμένη καθαριότητα της κατοικίας σας
  • Περιοδικός Καθαρισμός, για την συντήρηση της κατοικίας σας
  • Καθαρισμός Υφασμάτινων Επιφανειών(σαλόνια)
  • Καθαρισμός Χαλιών
  • Καθαρισμός Στρωμάτων
  • Καθαρισμός Επίπλων και Επιφανειών
  • Εργασίες Καθαριότητας: Ξαράχνιασμα – Ξεσκόνισμα Επιφανειών – Μπαλκόνια & Κάγκελα – Παράθυρα & Κουφώματα – Επιφάνεια Κουζίνας – Εστία & Φούρνος – Είδη Υγιεινής & Πλακάκια – Σκούπισμα – Σφουγγάρισμα