Καθαρισμός & απολύμανση εστιατορίων

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό χώρων μαζικής εστίασης. Εξωτερικούς χώρους, χώρους υγιεινής και οτιδήποτε σε προβληματίζει.