Καθαρισμός & απολύμανση γραφείων

Τακτικοί και γενικοί καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων. Δίνεται και η δυνατότητα της απολύμανσης.