Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 50 - Χαριλάου - Θεσσαλονίκη
info@fronteasy.gr
2313001249

Τα Νέα μας

Αρχικός Καθαρισμός Παιδικού Σταθμού “Ονειροχώρα”

Η εταιρία μας ανέλαβε τον “πρώτο” καθαρισμό του νέου παιδικού σταθμού της αλυσίδας “Ονειροχώρα”.

Η διοίκηση μας ευχαρίστησε για τις επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού που προσφέραμε και στους χρόνους που έπρεπε.