Ένα κατάστημα από την μεγάλη ελληνική αλυσίδα Discount Markt ανέθεσε στην fronteasy facilities managment τον καθαρισμό των υαλοπινάκων τους σε τακτική βάση.