Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της εταιρίας Staphyt στην Θέρμη Θεσσαλονίκης


Η Staphyt είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Είναι ένας κορυφαίος CRO στους τομείς των Αγροεπιστημών και των Ρυθμιστικών Υποθέσεων.

Προσφέρουν ένα ευρύ και παγκόσμιο φάσμα υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εμπορία χημικών ή βιολογικών δραστικών ουσιών και προϊόντων.