Νέα Συνεργασία – Τακτικός Καθαρισμός της εταιρίας GQ TECH

Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της εταιρίας GQ Tech


Η GQ TECH S.A. ασχολείται με την εισαγωγή, διανομή και υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας, κλειστού κυκλώματος, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης και αυτοματισμών.