Συναλλαγές με την myPOS

Η fronteasy πάντα αναζητάει τρόπους να διευκολύνει τους πελάτες της και να απλοποιήσει τις διαδικασίες πληρωμών.

Με αυτόν τον γνώμονα ξεκίνησε συνεργασία με τα τερματικά της εταιρίας myPOS χρησιμοποιώντας ασύρματο τερματικό.