Η “Κοινοπραξία Ρυμουλκά ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Θεσσαλονίκης” εμπιστεύτηκε την fronteasy για τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της στην Θεσσαλονίκη.


Κατά τη διάρκεια των ετών, έχουμε διαφοροποιήσει επιτυχώς τις υπηρεσίες μας για να επιτύχουμε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σε θέματα ρουτίνας και σε αναδυόμενα έργα. Αυτό μας επιτρέπει να αναλάβουμε δουλειά και να λειτουργούμε χωρίς ελάχιστη συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη. Αυξάνουμε συνεχώς τα πρότυπα μας και προκαλούμε τον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι. Η Megatugs έχει αναγνωριστεί ευρέως ως αφοσιωμένη στο έργο της και στους πελάτες της.