Η fronteasy ανέλαβε τον πρώτο καθαρισμό των νέων γραφείων της εταιρίας Vaktro στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.


Η Vaktro Scientific δραστηριοποιείται στον τομέα των βιοεπιστημών με έμφαση στην Ιατρική.