Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 50 - Χαριλάου - Θεσσαλονίκη

Τα Νέα μας

Αρχικός Καθαρισμός Υποκαταστήματος Adidas στην Θεσσαλονίκη

Την εταιρία μας εμπιστεύτηκε άλλη μια μεγάλη αλυσίδα για τις επαγγελματικές υπηρεσίες καθαριότητας που προσφέρουμε.