Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 50 - Χαριλάου - Θεσσαλονίκη
info@fronteasy.gr
2313001249

Τα Νέα μας

Αρχικός Καθαρισμός του Bianco Olympico Beach Resort

Η νέα διεύθυνση του ανακαινισμένου ξενοδοχείου “Bianco Olympico Beach Resort” ανέθεσε στην εταιρία μας τον πρώτο καθαρισμό των εγκαταστάσεων τους. Το αποτέλεσμα τους εξέπληξε ευχάριστα.