Αρχικός Καθαρισμός του Bianco Olympico Beach Resort

  • Home
  • Νέα
  • Αρχικός Καθαρισμός του Bianco Olympico Beach Resort

Αρχικός Καθαρισμός του Bianco Olympico Beach Resort

Η νέα διεύθυνση του ανακαινισμένου ξενοδοχείου “Bianco Olympico Beach Resort” ανέθεσε στην εταιρία μας τον πρώτο καθαρισμό των εγκαταστάσεων τους. Το αποτέλεσμα τους εξέπληξε ευχάριστα.