Τα Νέα μας

Αρχικός Καθαρισμός του παιδικού σταθμού “Παίζω & Γελώ”

Η εταιρία μας ανέλαβε τον πρώτο καθαρισμό του νέου παιδικού σταθμού “Παίζω & Γελώ” με πλήρη επιτυχία.