Ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή και δημιουργία των νέων χειρουργείων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Α. Χ. Ε. Π. Α. ανέθεσε στην fronteasy τον πρώτο καθαρισμό του χώρου για να παραδοθεί στο νοσοκομείο με πλήρη επιτυχία.


Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.