Η fronteasy  ανέλαβε την καθαριότητα του χώρου μετά την εκδήλωση.