Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων του Ε. Τ. Α. Α. – Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε. Θεσσαλονίκης