Αφαίρεση Grafiti από το ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης

Αφαίρεση Grafiti από το ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης

Η εταιρία μας ανέλαβε την αφαίρεση grafiti & την καθαριότητα της εισόδου του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη με πλήρη επιτυχία.