Ο Γενικός Διευθυντής της fronteasy  παρακολούθησε το σεμινάριο του Επαγγελματία Καθαριστή

Έδωσε τις απαραίτητες εξετάσεις για να πιστοποιηθεί ως Επαγγελματίας Καθαριστής.


Πιστοποίηση 2019 -2021
Πιστοποίηση 2014 – 2016
Πιστοποιηση
Σεμινάριο Επαγγελματία Καθαριστή