Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Καθαριστής στην fronteasy


Ο Γενικός Διευθυντής της fronteasy  παρακολούθησε το σεμινάριο του Επαγγελματία Καθαριστή

Έδωσε τις απαραίτητες εξετάσεις για να πιστοποιηθεί ως Επαγγελματίας Καθαριστής.


fronteasy Πιστοποιητικά 1 -
Πιστοποίηση 2019 -2021
fronteasy Πιστοποιητικά 2 -
Πιστοποίηση 2014 – 2016
Πιστοποιηση
Σεμινάριο Επαγγελματία Καθαριστή