Τακτικός Καθαρισμός Υποκαταστήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό υποκαταστήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ -