Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό υποκαταστήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.