Στην fronteasy facilities management αναλαμβάνουμε τις παρακάτω υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης :

  • Ανακαινίσεις
  • Ηλεκτρολογικά
  • Υδραυλικά
  • Δικτυακά
  • Ελαιοχρωματισμοί