Αναλαμβάνουμε στην fronteasy facilities management τις παρακάτω υπηρεσίες πρασίνου :

  • Κατασκευή έργων πρασίνου
  • Συντήρηση έργων πρασίνου
  • Αρχιτεκτονική κήπων και τοπίου
  • Πράσινες ταράτσες
  • Διακοσμητικές κατασκευές κήπου
  • Φωτισμούς
  • Κλαδέματα υψηλών δέντρων
  • Αποψιλώσεις οικοπέδων