• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Στην fronteasy facilities management κάθε πρόγραμμα υγειονομικών εφαρμογών είναι ξεχωριστό και σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Προσφέρουμε στους χώρους σας :

Λειτουργούμε σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προϊόντα με ειδικά μηχανήματα.