Υπηρεσίες υγειονομικών εφαρμογών

Στην fronteasy facilities management βάζουμε την υγεία σου πάνω απ’ όλα. Γι’ αυτό και κάθε πρόγραμμα υγειονομικών εφαρμογών:

  • Απεντόμωσης
  • Μυοκτονία
  • Απολύμανσης

είναι ξεχωριστό και σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. 

Λειτουργούμε σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές, ενώ χρησιμοποιούμε προϊόντα με ειδικά μηχανήματα.

Αν θέλετε να ετοιμάσουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για εσάς επικοινωνήστε μαζί μας