Προσωπικό

fronteasy ΛΟΓΟΤΥΠΟ -

Καρέζης Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος

fronteasy ΛΟΓΟΤΥΠΟ -

Κολιάρδου Μαρία

Υπεύθυνη Έργων

fronteasy ΛΟΓΟΤΥΠΟ -

Αλεξούδα Καλούδα

Υπεύθυνη Βαρδιών

fronteasy ΛΟΓΟΤΥΠΟ -

Γιασάκης Μιχάλης

Υπεύθυνη Υαλοπινάκων