Προσωπικό

Καρέζης Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος

Κολιάρδου Μαρία

Υπεύθυνη Έργων

Αλεξούδα Καλούδα

Υπεύθυνη Βαρδιών