Βασική αρχή της εταιρείας fronteasy facilities management είναι η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας, μέσω της εκπλήρωσης των καθορισμένων απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.

Στόχος της εταιρείας fronteasy facilities management είναι η παροχή υπηρεσιών γενικών καθαρισμού υψηλής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ποιότητας έχουν ορισθεί και αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω του καθορισμού και της ανασκόπησης των στόχων αποτελεί δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης.

Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία είναι:

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου είναι η διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ισχύει η δέσμευση ότι, όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, 05/01/2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΡΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Exit mobile version