• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Σεμινάριο Επαγγελματικού Καθαρισμού

Παρακολούθησε με επιτυχία και ανανέωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας fronteasy facilities management Καρέζης Κωνσταντίνος,το σεμινάριο «Επαγγελματία Καθαριστή» στο οποίο αναλύονται και εκπαιδεύονται όλοι οι συμμετέχοντες στην σωστή χρήση απορρυπαντικών, τρόπους καθαρισμού & εξοπλισμού, αλλά και στην τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού.

Πιστοποίηση 2021 -2023
Πιστοποίηση 2019 -2021
Πιστοποίηση 2014 – 2016
Exit mobile version