Πιστοποιητικό Επάρκειας Επαγγελματία Καθαριστή

Σεμινάριο Επαγγελματικού Καθαρισμού

Παρακολούθησε με επιτυχία και ανανέωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας fronteasy Καρέζης Κωνσταντίνος,το σεμινάριο «Επαγγελματία Καθαριστή» στο οποίο αναλύονται και εκπαιδεύονται όλοι οι συμμετέχοντες στην σωστή χρήση απορρυπαντικών, τρόπους καθαρισμού & εξοπλισμού, αλλά και στην τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού.