Η διαχείριση της πολυκατοικίας σου γίνεται πιο εύκολη και ασφαλής, αφού η fronteasy facilities management μπορεί να υποστηρίξει τον διαχειριστή για τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (παραλήψεις ή παραβάσεις).

Γνωρίζοντας, πως πολλά από τα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις χρήζουν νομικής συμβουλής (π.χ. οφειλές κοινοχρήστων), αναλαμβάνουμε:

  • την παροχή νομικών συμβουλών και ενημέρωση για κάθε πρόβλημα της πολυκατοικίας από το εξειδικευμένο νομικό μας σύμβουλο
  • να προχωρήσουμε στις απαραίτητες εξωδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια σε περίπτωση δύστροπων οφειλετών

Τώρα, μπορείς να αισθάνεσαι πιο ασφαλής από ποτέ! 

Αν θέλετε να ετοιμάσουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για εσάς επικοινωνήστε μαζί μας