• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται πιο εύκολη και ασφαλής, αφού η fronteasy facilities management μπορεί να υποστηρίξει τον διαχειριστή για τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (παραλήψεις ή παραβάσεις).

Γνωρίζοντας, πως πολλά από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο διαχειριστής χρήζουν νομικής συμβουλής (π.χ. οφειλές κοινοχρήστων), αναλαμβάνουμε: