• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Η εταιρία fronteasy facilities management είναι δίπλα στην κοινωνία και προσφέρει δωρεάν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαριότητας σε διάφορους κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.

Exit mobile version