• Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα» – Πανόραμα

Η εταιρία fronteasy facilities management είναι δίπλα στην κοινωνία και προσφέρει δωρεάν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαριότητας σε διάφορους κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.

<< Βεβαιώνεται ότι η εταιρία Fronteasy – ΚΑΡΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στο ίδρυμα Ορφανοτροφείο θηλέων “Η Μέλισσα” από τον Αύγουστο του 2013 έως σήμερα. Συγκεκριμένα ασχολείται αφιλοκερδώς με την καθαριότητα του χώρου μια φορά μηνιαίως. >>