• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Ο σωστός & τακτικός καθαρισμός αποτελεί υποχρέωση της επισιτιστικής επιχείρησης. Παράλληλα δίνει τη θετική εικόνα στον πελάτη, όχι μόνο για την καλή κατάσταση των χώρων, των επίπλων, των λινών και των σκευών που εξυπηρετείται, αλλά παραλληλίζει την εικόνα που βλέπει στην τραπεζαρία με αυτή της κουζίνας. Εφόσον το περιβάλλον του εστιατορίου είναι καθαρό, τότε ο πελάτης θεωρεί ότι και ο χώρος της κουζίνας είναι καθαρός, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει καμία οπτική επαφή.

Αναλαμβάνουμε: