Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Αναλαμβάνουμε :

  • Καθαρισμός Υαλοπινάκων (εσωτερικά – εξωτερικά)
  • Καθαρισμός Κουφωμάτων
  • Καθαρισμός Περβάζια
  • Αφαίρεση στίγματα από Μπογιά ή άλλα υλικά
  • Καθαρισμός σε οποιαδήποτε σημείο και ύψος με ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα