Καθαρισμός Νοσοκομειακών Μονάδων

Αναλαμβάνουμε :

  • Αρχικός Καθαρισμός, για να λειτουργήσει άμεσα ο χώρος
  • Γενικός Καθαρισμός, για ολοκληρωμένη καθαριότητα
  • Καθημερινός Καθαρισμός, για την συντήρηση
  • Περιοδικός Καθαρισμός, για ειδικές περιπτώσεις