• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Η καθαριότητα των νοσοκομείων είναι η πρώτη και βασικότερη γραμμή άμυνας ενάντια των ασθενειών και των μολύνσεων. Ένα καθαρό νοσοκομείο είναι απαραίτητο προκειμένου οι ασθενείς να έχουν ταχύτερη και ομαλότερη ανάρρωση.

Με τόσες πηγές μολύνσεων μπορείτε εύκολα να καταλάβατε πως ο καθαρισμός ενός νοσοκομείου δεν είναι μια απλή υπόθεση. Για να γίνει σωστός καθαρισμός σε ένα νοσοκομειακό χώρο χρειάζονται εξειδικευμένα εργαλεία, ειδικά προϊόντα και εξειδικευμένο προσωπικό. Σε εμάς θα βρείτε και τα τρία!

Αναλαμβάνουμε: