Η ομάδα μας

 • Καρέζης Κωνσταντίνος
  Γενικός Διευθυντής
  • Κολιάρδου Μαρία
   Επόπτρια Καθαριότητας
   • Καθαριστές
   • Καθαριστές Υαλοπινάκων

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του προσωπικού που φαίνεται στο ανωτέρω οργανόγραμμα περιγράφονται κατωτέρω:

Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

Είναι ο επικεφαλής της εταιρείας την οποία και εκπροσωπεί. Καθορίζει τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους. Επιλέγει τα βασικά στελέχη της επιχείρησης. Δίνει εντολές και οδηγίες στους Υπευθύνους των τμημάτων για την εφαρμογή της γενικής πολιτικής της εταιρείας, για την υλοποίηση των ετήσιων Budgets όπως και για την εκτέλεση των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης. Επιπλέον ο Γενικός Διευθυντής, είναι υπεύθυνος:

 • Για την αξιοποίηση του Διοικητικού προσωπικού της εταιρείας κατά το καλύτερο τρόπο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.
 • Για τον καθορισμό στόχων και την διερεύνηση αγορών.
 • Για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής.
 • Για την επιλογή, εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού της εταιρείας
 • Για την στρατηγική Marketing της επιχείρησης
 • Για την παρουσία και προβολή της εταιρείας
 • Για την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
 • Να διασφαλίσει την ικανοποιητική εφαρμογή των διαδικασιών και οδηγιών του Συστήματος Ποιότητας σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Να αναπτύσσει νέες μεθόδους στην υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα
 • Να διατηρεί τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος και εργασίας
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να μεριμνά για την προμήθεια κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού όταν απαιτείται.
 • Να προετοιμάζει και να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού

Επόπτες

 • Υπεύθυνοι για την σωστό και έγκαιρο έλεγχο ποιότητας των έργων της εταιρείας.
 • Υπεύθυνοι για την σωστή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων της αρμοδιότητάς τους.
 • Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης της εταιρείας για όποια θέματα προκύπτουν.

Καθαριστές – Λοιπό προσωπικό

 • Υπεύθυνοι για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών με βάση τις διαδικασίες και οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων της εταιρείας, με βάση τις οδηγίες λειτουργίας.
 • Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση του υπευθύνου του έργου και του επόπτη για όποια θέματα προκύπτουν.

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να μην χάσετε τα πρόσφατα νέα μας & αποκλειστικές προσφορές.