• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Το νο.1 πρόβλημα στη λειτουργία μιας πολυκατοικίας είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων. Η αδυναμία είσπραξης τους προκαλεί μπλοκάρισμα στη λειτουργία της, καθώς δεν μπορούν να γίνουν επισκευές και να αντιμετωπιστεί η φυσική φθορά των παλαιών κτιρίων. 

Η είσπραξη είναι, επίσης, αυτό που δυσκολεύει περισσότερο τους διαχειριστές, λόγω της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους ενοίκους, αλλά και της αντικειμενικής έλλειψης χρόνου, ώστε να ασκήσουν πίεση.

Στη fronteasy facilities management η είσπραξη των κοινοχρήστων είναι η προτεραιότητά μας. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ατόμων, που ασχολείται αποκλειστικά με την είσπραξη των κοινοχρήστων.

Προσφέρουμε:

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την είσπραξη των κοινοχρήστων για λογαριασμό σας. Με χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα, ώστε τα χρήματα της πολυκατοικίας, να εισπράττονται στην ώρα τους.

Exit mobile version