Είσπραξη Κοινοχρήστων

  • Παρακολούθηση των Εσόδων και Εξόδων των Διαμερισμάτων με ενημέρωση των Ενοίκων & Ιδιοκτητών
  • Παρακολούθηση των Εσόδων και Εξόδων της Πολυκατοικίας με ενημέρωση του Διαχειριστή
  • Ενημέρωση Ενοίκων και Διαχειριστή για την ημέρα και ώρα πληρωμής μέσω Sms ή E-mail
  • Ενημέρωση Διαχειριστή για την ημέρα και ώρα παράδοσης των χρημάτων από την Είσπραξη των Κοινοχρήστων
  • Αναλυτική Κατάσταση Εισπραχθέντων