• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Το νο.1 πρόβλημα στη λειτουργία μιας πολυκατοικίας είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων. Η αδυναμία είσπραξης τους προκαλεί μπλοκάρισμα στη λειτουργία της, καθώς δεν μπορούν να γίνουν επισκευές και να αντιμετωπιστεί η φυσική φθορά των παλαιών κτιρίων. 

Η είσπραξη είναι, επίσης, αυτό που δυσκολεύει περισσότερο τους διαχειριστές, λόγω της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους ενοίκους, αλλά και της αντικειμενικής έλλειψης χρόνου, ώστε να ασκήσουν πίεση.

Στη fronteasy facilities management η είσπραξη των κοινοχρήστων είναι η προτεραιότητά μας. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ατόμων, που ασχολείται αποκλειστικά με την είσπραξη των κοινοχρήστων.

Προσφέρουμε:

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την είσπραξη των κοινοχρήστων για λογαριασμό σας. Με χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα, ώστε τα χρήματα της πολυκατοικίας, να εισπράττονται στην ώρα τους.