Ειδικοί Καθαρισμοί

Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες καθαρισμού:

  • Μετά από πυρκαγιά
  • Μετά από πλημμύρα
  • Εγκαταλελειμμένοι Χώροι
  • Μετά από θάνατο