• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Τι είναι αυτό που οι περισσότεροι δεν έχουμε; Χρόνο! Χρόνο για τον εαυτό μας, για τους ανθρώπους μας, για τα χόμπι μας, κ.λ.π. Πόσο μάλλον χρόνο για τη διαχείριση της πολυκατοικίας.

Κάθε πολυκατοικία, όμως, χρειάζεται κάποιον να την επιβλέπει, να την συντηρεί και να μεριμνά για τα θέματα που τελικά είναι καθοριστικά για το ευ ζην όσων ζουν εκεί.

Η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο, είναι η ανάθεση της διαχείρισης της πολυκατοικίας εξ ολοκλήρου, στην fronteasy facilities management.

Αναλαμβάνουμε:

Η εμπειρία μας στη διαχείριση πολυκατοικιών μας έχει δείξει πως η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη βελτιώνει την κατάσταση της πολυκατοικίας, τη διαχείριση των οικονομικών, την ποιότητα ζωής και τις σχέσεις μεταξύ των ενοίκων.

Exit mobile version