Θα θέλαμε να αξιολογήσετε την εταιρία μας βοηθώντας μας να βελτιωθούμε.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Ονοματεπώνυμο
Email
1. 
Η ποιότητα των υπηρεσιών μας
2. 
Το κόστος των υπηρεσιών μας
3. 
Η αμεσότητα των εργαζομένων μας στις απαιτήσεις σας κατά τη διάρκεια του έργου τους
4. 
Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων
5. 
Η ανταπόκριση της εταιρείας μας σε τυχόντα προβλήματα που προέκυψαν
6. 
Η επικοινωνία με τους εργαζομένους της εταιρείας μας
7. 
Παρατηρήσεις :

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο για να συμπληρώσετε την Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών μας