Πιστοποίηση ISO 9001

Η fronteasy έχοντας πάντα γνώμονα την επαγγελματική εξυπηρέτηση των πελατών, έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001 από τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίηησης Λέτρινα Α.Ε.