Τακτικός Καθαρισμός των γραφείων “Κοινοπραξία Ρυμουλκά ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Θεσσαλονίκης”

Τακτικός Καθαρισμός των γραφείων “Κοινοπραξία Ρυμουλκά ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Θεσσαλονίκης”

Η “Κοινοπραξία Ρυμουλκά ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Θεσσαλονίκης” εμπιστεύτηκε την fronteasy για τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της στην Θεσσαλονίκη.