Τακτικός Καθαρισμός Γραφείων της εταιρίας Παναρίτης

Τακτικός Καθαρισμός Γραφείων της εταιρίας Παναρίτης

Η εταιρία Παανρίτης επέλεξε την fronteasy για τον τακτικό καθαρισμό των εγκαταστάσεων τους.

Η οικογένεια Παναρίτη από 1983 μέχρι σήμερα, πορεύεται με τις αρχές της τιμιότητας, της ειλικρίνειας και της μηχανολογικής έρευνας: Την τιμιότητα ως προς τους συνεργάτες της, την ειλικρίνεια ως προς τους πελάτες της και την έρευνα για τη δημιουργία αποδοτικών και σύγχρονων μηχανημάτων που απαντούν στις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών σήμερα.