Γενικός Καθαρισμός Αποθήκης της εταιρίας Life-T

Γενικός Καθαρισμός Αποθήκης της εταιρίας Life-T

Η εταιρία life-t μας ανέθεσε την καθαριότητα της νέας της αποθήκης στο λιμάνι στην fronteasy

Η βιομηχανία λιπασμάτων ΛΑΙΦ-Τ παράγει και διακινεί υγρά, κρυσταλλικά και κοκκώδη λιπάσματα όλων των τύπων. Επιπλέον, διενεργεί αναλύσεις νερού και εδάφους σε συνεργασία με τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, τα υγρά λιπάσματα που παράγουμε είναι όλα πλήρως διαυγή, χρωματισμένα και σταθερά μέχρι σημείου παγετού. Διακινούνται είτε συσκευασμένα είτε χύδην μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος διακίνησης σε δεξαμενές τύπου Benjamin των 1000LT. Η γκάμα των προϊόντων υγρών μας λιπασμάτων περιλαμβάνει:

  • Χημικά ιοντικά και μοριακά διαλύματα. Διαλύματα Ν, ΝP, NPK, PK.
  • Οργανοχημικά ιοντικά και μοριακά διαλύματα. Διαλύματα Ν, ΝP, NPK, PK με προσθήκη χουμικών και φουλβικών οξέων.
  • Διαλύματα υδροπονίας. Ιοντικά διαλύματα, σταθερής αγωγιμότητας, πλήρως διαυγή, σε συνθέσεις Ν-K-Ca-Mg-Ιχν, N-P-K-Ιχν κατάλληλα για υδροπονική χρήση μετά από τελική αραίωση 1:300 – 1:400.
  • Χηλικά ιχνοστοιχεία Fe, Zn, Cu, Mn, B, Ca, Mg Χηλικές ενώσεις με ΕDTA, DTPA, ΜΕΑ, κατάλληλες για διαφυλλικές εφαρμογές ή υδρολιπάνσεις.
  • Νιτρικό Ασβέστιο
  • Νιτρικό Μαγνήσιο

Η LI.FE-T προσφέρει κρυσταλλικά λιπάσματα εξαιρετικής καθαρότητας και διαλυτότητας κατάλληλα για θρέψη ακριβείας ακόμη και στις πιο απαιτητικές καλλιέργειες.

Μερικοί χαρακτηριστικοί τύποι κρυσταλλικής λίπανσης είναι 20-20-20+ΤΕ, 30-10-10+ΤΕ, 15-30-15+ΤΕ, 13-0-36+ΤΕ κλπ.

Τέλος, η βιομηχανία λιπασμάτων ΛΑΙΦ-Τ παράγει όλους τους τύπους κοκκωδών λιπασμάτων (N, NP, NPK, PK κλπ) που απευθύνονται σε πληθώρα καλλιεργειών και εδαφικών τύπων. Επιπρόσθετα, διατηρεί στο οπλοστάσιο της κοκκώδη προϊόντα θρέψης υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η σειρά PPCT® (λιπάσματα εμπλουτισμένα με πολυφωσφορικές και πολυκαρβοξυλικές ομάδες), η σειρά SLOWLIFE® ΜΑΧ(λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης), η σειρά SLOWLIFE® STABILURE (λιπάσματα με παρεμποδιστή ουρεάσης) καθώς και πληθώρα εξειδικευμένων τύπων κοκκώδους λίπανσης.

Πέραν των κλασσικών λιπασμάτων που συσκευάζονται σε παλέττα, η εταιρία έχει την δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης λιπασμάτων και σε μεγασάκκους (Big Bags).