Αρχικός Καθαρισμός Νέων Χειρουγείων στο Α. Χ. Ε. Π. Α. Θεσσαλονίκης

Αρχικός Καθαρισμός Νέων Χειρουγείων στο Α. Χ. Ε. Π. Α. Θεσσαλονίκης

Ο εργαλάβος που ανέλαβε την κατασκευή και δημιουργεία των νέων χειρουργείων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Α. Χ. Ε. Π. Α. ανέθεσε στην fronteasy τον πρώτο καθαρισμό του χώρου για να παραδωθεί στο νοσοκομείο με πλήρη επιτυχεία.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.