Τακτικός Καθαρισμός Ορφανοτροφείου Θυλέων “Η Μέλισσα”

Τακτικός Καθαρισμός Ορφανοτροφείου Θυλέων “Η Μέλισσα”

Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθρισμό του Ορφανοτροφείου Θυλέων ” Η Μέλισσα” ως έργο κοινωνικής προσφοράς.

Ο επίσημος τρόπος για να σας συστηθούμε είναι ότι, «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια. Εποπτεύεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιχορηγείται κατά ένα μικρό ποσοστό από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.