Τακτικός Καθαρισμός Ορφανοτροφείου Θυλέων “Η Μέλισσα”

Τακτικός Καθαρισμός Ορφανοτροφείου Θυλέων “Η Μέλισσα”

Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθρισμό του Ορφανοτροφείου Θυλέων ” Η Μέλισσα” ως έργο κοινωνικής προσφοράς.

«Η ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια.